Çevre

AKER PLASTİK çevremiz için sorumluluk sözü veriyor.

AKER PLASTİK çevreyi korumak adına harcanacak çabada kendini lider olmaya adamış ve kendi iş alanı için uygun olan tüm çevre dostu uygulamalara uyum göstermekte kararlıdır. Sürdürülebilir stratejiler ve çevresel iyileştirmeler üzerine odaklanmak, işletmemizin ve de kurumsal kültürümüzün bir parçasıdır. Sizlerle vizyonumuzu ve yüksek kalitede ürün ve de hizmet ile rekabet avantajı sağlamak için sürekli iyileştirme yaptığımız yöntemlerimizden birini paylaşmak istiyoruz.

 

Şirketimizin Kurumsal Çevre Politikası

AKER PLASTİK çevreyi korumak adına harcanacak çabada kendini lider olmaya adamış ve kendi iş alanı için uygun olan tüm çevre dostu uygulamalara uyum göstermekte kararlıdır. Politikamız, tüm uygulanabilir düzenleyici, yasal ve diğer zorunluklara adaptasyonu sağlayarak çevresel kirliliğin önlenmesi çabalarını da gözetmektedir. AKER PLASTİK, oluşabilecek atık ürünleri minimize etmek, çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için tüm materyal ve metotları kullanmakta isteklidir.

 

AKER PLASTİK, ISO 14001 Uluslararası Çevre Standardı (EMS: Environmental Management System) zorunluluklarını yerine getiren tutarlı bir Çevre Yönetim Sistemi (EMS) uygulamıştır. Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi (EMS) standartlarındaki yerimizi tanımlamak, konumumuzu belirlemek, çalışanlarımızın katılımı ile çevre üzerinde var olan faaliyetlerimizin etkisini arttırmak; çevresel amaç ve hedeflerin düzenlenmesi ve de gözden geçirilmesini sağlamaktadır.

 

Çevre Misyonu Bildirimi

AKER PLASTİK, çevrenin sorumlu bir temsilcisi olmaya kararlıdır. Bu kararlılık, müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlere, tesislerimizin dizayn ve işletimine, çalışanlarımızın hangi koşullar altında çalıştıklarına ve yaşadığımız ve de iş yaptığımız iş-ortaklarımızla olan etkileşimlerimize de yansımaktadır.
Sağlıklı bir yaşam, çalışanlarımızın ve komşularımızın da sağlıklı olması için sorumlu çevre görevlileri olmayı biz seçtik. Bu doğrultuda üzerimize düşen tüm görevleri samimi bir inançla üstlendiğimiz müddetçe ister kişisel ister iş hayatımızda olsun çevre üzerinde olumlu bir etki ve de fark yaratmak bizleri mutlu eder.
Bizler verimliliği artırmak ve maliyeti düşürmek için devam eden çaba doğrultusunda inisiyatifler almak gerektiğini biliyoruz. Bu önemli alanda daha çok şey yapmak, sadece kaynakların korunup saklanması için değil, aynı zamanda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak, AKER PLASTİK’in odağında olmaya devam edecektir.

 

Enerji Tasarrufu Girişimi

Geri Dönüşüm

 • AKER PLASTİK’in ofis ve çalışma alanlarındaki (tesislerindeki) tüm aydınlatma sistemlerinin yerini çevre dostu, cıva içermeyen, çevreci ampuller almıştır. Değiştirilen aydınlatma sistemi çevresel yarar, gelişmiş aydınlatma ve enerji tasarrufu sunmaktadır.
 • Elektrik tüketimindeki anlamlı azalma kalıp soğutma sıcaklıklarında yaklaşık 8 derecelik bir artış sağlamıştır.
 • Harcamalar üzerindeki etkisi minimize edilerek tüketim sarfiyatında izlenebilir pozitif bir eğilim elde edildi.
Doğal Kaynakların Korunmasındaki Kazanımlar
 • Kağıt kullanımını gerektirmeyen sistemlerin kullanımı aracılığıyla tüm yazılı kopyalama prosedürlerinde, iş talimatlarında vb. durumlarda kağıt kullanımı elimine edilmiştir.
 • Tüm ödeme verileri elektronik ortam aracılığıyla dağıtılır.
 • Tüm kilit personelin gerekli bilgilere ulaşabilmesi için mevcut sistemleri kapsayan bir bilgisayarlı veri ağı kurulmuştur.
 • Şirket içi fotokopi kullanımının gerektiği durumlarda, çift yönlü kopyalama özendirilmektedir.
 • İyi Çevresel Uygulamalar (GEP), tüm çalışanların organizasyon içerindeki tutum ve davranışlarını belirlemek için uygulamaya konmuştur. Gereksiz yere malzeme kullanımının önüne geçilmesi, hem geri dönüşüme harcanan enerji oranının azalmasını hem de malzeme israfının da önüne geçilmesini sağlamıştır.
 • Geri dönüşüm yükü ağır olan bardakların kullanımını ortadan kaldırmak için çalışanlara kendi kullanımlarına ait kahve fincanları ve içecek kapları temin edilmiştir.
 • Enerji tüketimini azaltmak ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçebilmek adına işletme içerisindeki boş birimlerin ışıkları kapatılmakta ve tüm birimlerde geri dönüşümü mümkün ürünlerden yapılmış ofis malzemeleri bulunmaktadır.

 

Geri Dönüşüm Girişimi

Tüm ofis kağıt ve kağıt ürünleri, plastik kaplar, çelik ve alüminyum kapların AKER PLASTİK tarafından sağlanan bir geri dönüşüm merkezi sayesinde tüm çalışanların da katkısıyla toplanması sağlanmıştır. Evlerinde geri dönüşüm araçları bulunmayan çalışanlar da geri dönüşümlü ürünlerini bu toplama merkezine getirmeleri için teşvik edilmektedir.
Buruşmuş ürün ve malzemelerin toplanıp geri dönüşümü için lisanslı geri dönüşüm firmalarına satılması sağlanmaktadır.
Plastiğin, tekrar kullanımı veya % 1’den daha az atık oluşacak şekilde imha edilmesi ile geri dönüşümü sağlanmaktadır.
Bir organizasyon aracılığıyla yazıcı ve fotokopi toner mürekkeplerinin tekrar doldurulması ile yeniden kullanımı sağlanmaktadır.

 

Karbon Ayak İzi Minimizasyonu Çabaları
 • AKER PLASTİK, yük başına düşen taşıma maliyetini ve karbon emisyonunu minimize etmek, ürün geliştirme ve verimliliği maksimize etmek için yaptığı araştırma ve değerlendirmeleri tamamlamıştır.
 • AKER PLASTİK, müşterilerine, gönderdiği ürünler için kullanılan kolilerin tekrar kullanımı adına iade edilmesini sağlayan bir geri dönüşüm programı sunmaktadır.
 • AKER PLASTİK, daha az enerji tüketimi ve daha az atık oluşumu sağlayan, daha az materyal ve ambalaj içeren yeniden kullanılabilir yeni ürünler için sürekli metot geliştirmekte ve bu yönde araştırmalar yapmaktadır.
İletişim

AKER PLASTİK olarak, veri aktarımını sağlayan gelişmiş bilgisayar ağı ve SAP programları aracılığıyla elektronik iletişim bilincini, insan hayatında yer alması ve insanların bir parçası olmasını sağlamak için teşvik ediyoruz.

 

Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS)

Çevresel Yönetim Sistemi, çalışanların katılımı, çevresel amaç ve hedeflerin gözden geçirilmesi, şirket içi yerel ağlar aracılığıyla çevresel faaliyetlerimizin etkisini arttırarak sorunların üzerine eğilmektir.

Bu uygulamalar, yürürlükteki tüm düzenleyici yasal ve diğer gereklilikler, gerekli uygulama ve iyileştirmeleri ile çevresel kirliliklerin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. AKER PLASTİK, atık ürünleri en aza indirmek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için elindeki materyal ve metotları kullanmakta kararlıdır. AKER PLASTİK, ürün dağıtımı ve ambalajlanması ve de çevre kirliliğine neden olabilecek atıkların nasıl azaltılabileceği konusunda müşterilerini teşvik edebilmek adına tedarikçileriyle de aynı çevresel duyarlılıkla işbirliği yapmıştır.

Geri DönüşümKatalog

İletişim Detayları
Adres

Atatürk Bulvarı No:2
Haraççı, Arnavutköy
34281, İstanbul, Türkiye

Bize Ulaşın

Email: info@akerplastik.com.tr
Telefon: +90 212 683 0040

 


Aker Plastik © 2014

Yasal Uyarı